Vrienden van Vrij Uit

Vrienden van Vrij Uit

Als jij de club een warm toedraagt en deze extra wil ondersteunen, meld je dan aan als “Vriend van BC Vrij Uit”. Al met een bijdrage van 25 Euro per jaar, maak jij het mogelijk dat de club iets extra’s kan doen!

Bij BC Vrij Uit willen we badminton laagdrempelig aanbieden. We zijn een kleine club die draait op vrijwilligers en met beperkte financiële middelen. Het bestuur staat dicht bij haar leden en probeert de wensen van haar leden zo veel mogelijk in te vullen. Zo is er in 2021 een tweede badmintonavond geïntroduceerd, is er geïnvesteerd in nieuwe shirts voor de jeugdcompetitie teams en rackets voor aspirant leden. Soms hebben we een financiële meevaller, zoals bij de Poeisz clubsponsoractie van 2023, andere jaren teren we in op reserves. Te allen tijde proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden, waarbij een financieel gezonde vereniging natuurlijk het uitgangspunt blijft.

Vrienden van Vrij Uit:

  • Christiaan van der Klaauw
  • Els Govers
  • Eelkje Bikker

Aanmelden kan via een e-mail aan de ledenadministratie.