Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

BC Vrij Uit is tijdens vereniging activiteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden en medewerkers en andere betrokkenen. Zij dient hen zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Zij wil zorgen voor een sociaal veilige sportomgeving. Centraal staat daarbij, dat”ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is.

Als onderdeel daarvan zal voor nieuwe vrijwilligers en trainers een verklaring omtrent gedrag worden aangevraagd.
Daartoe heeft het bestuur een Protocol Sociaal veilige sportomgeving opgesteld.

Hierin worden zowel gedragsregels als ook procedures benoemd die binnen de vereniging gelden.

Vertrouwenspersonen

Binnen de vereniging zijn ook vertrouwenspersonen aangesteld.