Lidmaatschap

Lidmaatschap

Aanmelden
Aanmelden bij BC Vrij Uit kan via de ledenadministratie.

Ben je geïnteresseerd om een keer mee te spelen, neem dan contact op met Rieke de Vries van de ledenadministratie. Je kunt dan gratis en vrijblijvend twee speelavonden (maandagavond) meespelen. Als je zelf geen racket hebt dan kun je een racket van de club lenen. Daarna kun je je inschrijven als lid van BC Vrij Uit. Dit doe je door het inschrijfformulier Junioren of het het inschrijfformulier Senioren in te vullen en een akkoord voor automatische incasso te ondertekenen. Je bent dan lid en contributieplichtig voor het gehele lopende speelseizoen. Het speelseizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Zie ook het huishoudelijk reglement. De minimumleeftijd voor jeugdleden is 8 jaar.

Wellicht vind je 2 proeflessen te kort om te ontdekken of badminton jouw sport is. Daarom is het sinds 1 januari 2014 mogelijk om als nieuw lid in het eerste kwartaal het lidmaatschap op te zeggen. Dus ben je lid geworden, dan kun je binnen 3 maanden je lidmaatschap beëindigen. Dit dient per e-mail of schriftelijk te gebeuren via de ledenadministratie uiterlijk 2 weken voordat het kwartaal afgelopen is.

Alle leden worden automatisch aangemeld bij de Nederlandse Badminton Bond.

Afmelden
Afmelden moet schriftelijk of per e-mail via de ledenadministratie. Als je afmelding vóór 15 juli wordt ontvangen, dan eindigt je lidmaatschap per 1 augustus van hetzelfde jaar. Bij latere opzegging geldt, dat het lidmaatschap en contributiebetaling in het volgende seizoen doorlopen. Per einde datum van je lidmaatschap wordt ook de automatische incasso door de vereniging opgezegd.

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om als nieuw lid in het eerste kwartaal het lidmaatschap op te zeggen. Dus ben je lid geworden, dan kun je binnen 3 maanden je lidmaatschap beëindigen. Dit dient per e-mail of schriftelijk te gebeuren via de ledenadministratie uiterlijk 2 weken voordat het kwartaal afgelopen is.

Ledenadministratie
Rieke de Vries
ledenadm@bcvrijuit.nl