Historie

Historie

Oprichting
In 1969, bij de opening van de nieuwe sporthal in Heerenveen (de Telle), werd het initiatief genomen tot oprichting van een badminton vereniging. Dit ging uit van J. de Jong, A. van der Werf, J. Broersma en J. Rondhoudt, die toen een oprichtingscommissie vormden. Dit initiatief werd gesteund vanuit de Badmintonbond.

De uiteindelijke oprichtingsdatum is 8 september 1969.

Over de oorstprong van de naam wordt vermeld: “Je ging spelen op je vrije avond en daarmee was je gelijkertijd lekker uit. Je speelde in Heerenveen, dus Vrij-Uit Heerenveen”.

Het eerste bestuur werd gevormd door:

  • P. J. Box
  • B. D. Hoogma
  • J. de Jong
  • C. J. J. Van der Klaauw
  • R. Th. Rustwijk
  • A. C. de Vries-Heida
  • A. Van der Werf

De vereniging telde bij aanvang 64 leden met 2 competitieteams. Op de allereerste speelavond “werd er begonnen met het voorlezen van de spelregellezing in de kantine”.

Ontwikkeling
In 1974 werd een ledenstop ingevoerd vanwege een te groot aantal leden bij een te kleine accomodatie. Omdat de Telle gedeeld werd met andere verenigingen, waren er nog maar 4 banen voor 50 mensen beschikbaar.

De eerste clubkrant, de Vrijbuiter, werd uitgebracht in 1975

In 1976 wordt de nieuwe CIOS hal de Kamp betrokken. Er zijn nog steeds slechts 8 banen beschikbaar, omdat nu ook weer de zaal met andere verenigingen gedeeld wordt. Er wordt per avond een aanwijzer aangesteld om de partijen in te delen.

In 1977 komt er meer speelruimte als de gehele De Kamp voor Vrij Uit beschikbaar komt.

De naam “Vrij Uit Heerenveen” wordt veranderd in “V.U. Heerenveen” in 1978

In 1989 wordt besloten een nieuw logo in te voeren: het eerste, oorspronkelijke logo heeft eigenlijk maar een paar jaar dienst gedaan en is aan vervanging toe.

In 1990 worden de statuten opnieuw opgesteld voor de vereniging.

Vanuit de leden wordt in 1992 gevraagd naar trainingsmogelijkheden en wordt er gezocht naar een trainer. Het gehele bestuur legt functie neer.

Haar 25 -jarig jubileum wordt op 1 oktober 1994 gevierd met een groot toernooi, waarin zowel de jeugd als senioren samenspelen. Tijdens dit feest is er de onthulling van de clubvlag. Aansluitend is er voor de jeugd bowlen met frites, voor de senioren bowlen met hapjes.