Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel BC Vrij Uit zijn best doet om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. BC Vrij Uit ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BC Vrij Uit.

BC Vrij Uit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Er rust geen copyright op de afbeeldingen die op deze website zijn geplaatst. Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door leden van onze vereniging. Op diverse foto’s zijn leden van onze vereniging afgebeeld. Mocht u hier onoverkomelijke problemen mee hebben, laat het ons dan weten. Logo’s van onze sponsoren zijn met hun toestemming geplaatst op deze website.