Commissies

Commissies

Jeugdbegeleiding

Jan Aandewiel en Henk Liemburg zijn de jeugdbegeleiders.

Zij zijn aanwezig op de speelavond van de jeugd en assisteren bij de training. Tevens zijn zij het aanspreekpunt voor de jeugd en organiseren ze de jeugdactiviteiten.

Training

Trainer senioren: Paul
Trainer junioren:  Jeffrey

Jan Aandewiel, Henk Liemburg, Tiny van Amersfoort en Tineke van der Ven assisteren de trainers bij de training van de jeugdleden.

Toernooicommissie

Aanspreekpunt: Marten Bolt

De toernooicommissie verzorgt alle interne Vrij Uit toernooien. Zij zorgen voor de planning en de organisatie van alle toernooien.

Voor opgave voor toernooien of afmelden daarvoor contact opnemen met Marten Bolt.

Websitebeheer

Aanspreekpunt: Jens van der Meer en Roberto Velberg

Vrij Uit beheert in de vorm een website een stuk informatievoorziening naar de leden en derden. De website wordt regulier geupdate. Bijdragen voor de website kunnen worden aangeleverd bij Roberto Velberg.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt minimaal vier keer per seizoen voor alle leden. Hierin wordt het laatste verenigingsnieuws vermeld, maar ook informatie over actuele clubactiviteiten, teamverslagen, en algemene informatie opgenomen. Bijdragen voor de nieuwsbrief kunnen worden aangeleverd bij Mieke van Veen.