Bestuur

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen

Voorzitter   Secretaris
 
Frank Maquelin   Jan Aandewiel
Email   Email
     
Penningmeester   Ledenadministratie
 
Lukas de Boer   Henk Liemburg
Email   Email
     
Competitieleider    
   
Roberto Velberg    
Email