Bestuur

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen

Voorzitter   Secretaris
     
Frank Maquelin   Richard Noordbruis
Email   Email
     
Penningmeester   Ledenadministratie
     
Dirk Visser   Henk Liemburg
Email   Email
     
Competitieleider    
     
Roberto Velberg    
Email