Algemene Leden Vergadering 2017

Algemene Leden Vergadering 2017

Beste leden,

Op dinsdag 7 november hebben we onze jaarlijkse algemene Leden Vergadering gehad. Bij de vergadering waren 20 leden aanwezig en we hebben kunnen genieten van een lekker kopje koffie met traditioneel een plakje cake.

Allemaal goede berichten tijdens de vergadering!

De mannencompetitie gaat eind van deze maand starten. De kascommissie was akkoord met de financiën en aan Lukas kon decharge worden verleend. Er is weer een nieuwe kascommissie voor volgend seizoen gekozen. Financieel ging het vorig seizoen ook goed, het seizoen werd met een positief resultaat afgesloten.

Het enige minpuntje was dat Hennie voor de laatste keer in haar functie van Ledenadministratie/ PR aanwezig was. Zij moet het bestuur reglementair na 6 jaar verlaten. Het bestuur bedankt Hennie voor haar enorme inzet. Gelukkig hebben Iedeke en Albert zich bereid verklaar om de functies van respectievelijk Ledenadministratie en PR op zich te nemen. Zij werden door de vergadering met algemene stemmen aangenomen om in het bestuur van VrijUit plaats te nemen.

Verder kwam het punt ontoelaatbaar gedrag aan de orde. VrijUit is hiervoor bezig een protocol op te stellen en heeft Marleen en Dirk bereid gevonden om vertrouwenspersoon van VrijUit te worden. Zij gaan hiervoor binnenkort ook op cursus.

Bij de rondvraag kwam de vraag van Rieke of tijdens wedstrijden het team niet gebruik kon maken van een extra baan. Het bestuur komt hier binnenkort op terug.

Anton vroeg of er contact was met de zuster badmintonclub. Samen sta je nu eenmaal sterker.

Tiny vroeg aandacht voor het feit dat er vrijwilligers extra nodig zijn bij de begeleiding van de jeugd. Albert gaf zich spontaan op.

Bouke vroeg om aandacht voor een warming-up bij nieuwe spelers om blessures te voorkomen. Het bestuur komt op de vragen terug. Daarna hebben we met z’n allen nog een gezellige nazit met hapjes en drankjes in de kantine gehad.

Het bestuur.

Reacties zijn gesloten.