Contributie

Contributie

Tarieven
De volgende tarieven gelden per speelseizoen. Het speelseizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Jaarlijks (op 1 januari) wordt de contributie aangepast met de CBS Consumenten Prijs Index. Per 1 januari 2018 vindt daardoor een contributieverhoging plaats met 0,32 % (CBS index 2016).
Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2018.

  • Recreanten junioren: € 94,40
  • Competitiespelende junioren: € 104,40
  • Recreanten senioren: € 186,80
  • Competitiespelende senioren: € 224,60

De contributie wordt via automatische incasso geind in vier kwartaaltermijn.

Eénmalige inschrijfkosten bij aanmelding zijn

  • Jeugd: € 7,50
  • Senioren: € 12,50